Hệ thống WWMS được cài đặt trên bất kỳ một máy tính độc lập mà không cần phần mềm hỗ trợ nào khác. Bằng cách quản lý tốt hơn tài sản, vận hành và bảo dưỡng tài sản, liên kết thông tin tài sản với trị trí không gian… phần mềm quản lý mạng thoát nước- WWMS đã đáp ứng được những nhu cầu quản lý trong ngành. Các đơn vị đã triển khai thành công: Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ,  Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh

Những mối của WWMS lợi đối với các công ty thoát nước

 • Quản lý chính xác vị trí tài sản
 • Giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng
 • Kết nối với các hệ thống khác (SCADA, web, autoCAD…)
 • Phục vụ công tác sửa chữa đường ống, thay thế thiết bị đúng lúc
 • Lập kế hoạch, thiết kế hệ thống mạng lưới, phát triển hệ thống
 • Quản lý nhân lực tốt hơn
 • Giảm chi phí điều hành
 • Cải tiến lịch bảo dưỡng và quản lý các hoạt động hàng ngày
 1. Mô đun chính GIS
 • Quản lý CSDL GIS nền và các lớp dữ liệu chuyên ngành. Các thao tác và các phép phân tích GIS cơ bản được tổ chức lại và đơn giản hóa sao cho phù hợp với mục đích sử dụng
 • Từ điển dữ liệu: hệ thống cho phép thiết lập một bộ từ điển dữ liệu nhằm việc nhập số liệu và quản lý dữ liệu thuộc tính được chính xác và nhanh hơn…
 • Cơ sở dữ liệu: hệ thống có thể tùy chọn các loại CSDL khác nhau như: Oracle, SQL Server, MS Access…
 1. Mô đun thu nhận và tích hợp dữ liệu
 • Chuyển dữ liệu AutoCAD, GPS sang thành dạng GIS tương ứng
 • Chuyển đổi các thông tin thuộc tính từ file excel, bảng biểu, báo cáo… thành thông tin trong CSDL GIS
 • Kiểm tra và kiểm soát chất lượng thông tin đầu vào
 1. Mô đun quản lý tài sản mạng thoát nước
 • Theo dõi quản lý các tài sản của hệ thống thoát nước
 • Cập nhật tài sản bằng thanh công cụ Wastewater Facilities Editor. Người sử dụng có thể thêm vào hoặc xóa các đối tượng tài sản, sửa đổi đặc tính hình học và thông tin thuộc tính tài sản
 • Thực hiện các bản đồ chuyên đề khác nhau phục vụ công tác quản lý
 1. Mô đun vận hành và bảo dưỡng
 • Lên kế hoạch cho các công tác vận hành và bảo dưỡng
 • Xác định chi phí và nhân lực cho các công tác vận hành và bảo dưỡng
 • Theo dõi ghi chép nội dung và kết quả của công tác vận hành và bảo dưỡng
 1. Mô đun quản lý người dùng
 • Quản lý và phân quyền người dùng theo yêu cầu quản lý của công ty
 • Có thể phân quyền theo nhóm người dùng và theo người dùng
 • Có thể phân quyền theo chức năng
 • Có thể phân quyền theo lớp thông tin quản lý

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com