SDI

SDI – Hạ tầng dữ liệu không gian là một nền tảng cho phép chúng ta lưu trữ, quản lý, chia sẻ thậm chí phân tích dữ liệu không gian một cách hiệu quả và khoa học. Chúng tôi có thể tích hợp SDI với các hệ thống GIS và AMS cho các thành phố, tổ chức lớn.

LIÊN LẠC THÊM

Xem và tìm kiếm dữ liệu / dịch vụ dữ liệu không gian một cách dễ dàng

SDI tương tự một cổng thông tin về dữ liệu không gian, cho phép xem, duyệt, tra cứu và tìm kiếm không chỉ dữ liệu, lớp dữ liệu, bản đồ, ảnh vệ tinh, thông tin nói chung mà còn cả các dịch vụ dữ liệu không gian mà SDI quản lý. Nếu nhìn ở góc độ quốc gia, ta có SDI quốc gia, SDI của các Bộ ngành, SDI cho các tỉnh, SDI của thành phố, SDI của các tổ chức / doanh nghiệp… và các SDI này có thể chia sẻ, cộng tác trao đổi dữ liệu với nhau.

Tải lên, quản lý và chia sẻ dữ liệu không gian

Bất kể dữ liệu không gian ở dạng gì, bạn có thể tải lên SDI và quyết định chia sẻ như thế nào, với ai và bao lâu!

Thành lập và chia sẻ các bản đồ tương tác

Bạn có thể thiết kế một bản đồ tương tác từ dữ liệu của chính bạn hoặc từ các dữ liệu sẵn có trên SDI, lọc dữ liệu, trình bày theo chủ đề và rồi chia sẻ nó với người khác, tổ chức khác hoặc chia sẻ một cách rộng rãi trên Internet cho bất kỳ ai!

Hạ tầng dữ liệu không gian như là một nền tảng chia sẻ ứng dụng

SDI không chỉ có thể chia sẻ dữ liệu, bản đồ mà nó còn có thể phát triển thành một nền tảng chia sẻ các ứng dụng, API để giảm thiểu tối đa công sức xây dựng một ứng dụng GIS cho cộng đồng.

  • Giảm công sức của nhân viên trong việc tìm kiếm dữ liệu.
  • Giảm trùng lặp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.
  • Cải thiện chất lượng dữ liệu cho nhân viên và khách hàng.
  • Cho phép doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn và trải nghiệm tốt nhất.
  • Hợp tác thuận lợi trong BGS.
  • Tạo cơ hội để tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
  • Cho phép BGS đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng.
British Geological Survey

Spatial Data Infrastructure as an Applications Platform

Một chức năng thiết yếu của SDI là cung cấp một khung và kiến trúc tổng thể trong đó các ứng dụng mới có thể được phát triển và tích hợp. Điều đó không có nghĩa là SDI sẽ cần phải bao gồm tất cả các ứng dụng đó. Thay vào đó, SDI có thể phục vụ như một nền tảng để hỗ trợ một cộng đồng lớn (cả trong và ngoài USGS) để phát triển và vận hành một bộ dịch vụ ứng dụng phong phú, hoặc phục vụ cho nghiên cứu khoa học cụ thể hoặc đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cụ thể. Sử dụng SDI làm nền tảng ứng dụng cộng đồng sẽ cho phép người dùng tận dụng các ứng dụng hiện có để thực hiện các chức năng mà họ cần thay vì phải phát triển ứng dụng của riêng họ.

USGS

Cộng tác và tương tác với các người dùng SDI khác

Tất cả các lớp dữ liệu mà bạn tải lên SDI và chia sẻ nó, người khác có thể sử dụng cho các nghiên cứu và phân tích xa hơn, và tất nhiên tiếp tục chia sẻ xa hơn.

Geonode là một nền tảng cho phát triển SDI, Geonode được xây dựng trên các phần mềm mã nguồn mở khác như GeoServer, Django, OpenLayer, Mapstore…