Giải pháp Aktivmap – Đô thị thông minh

Aktivmap là hệ thống chúng tôi phát triển dựa trên nền tảng cloud và multitenant với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đan Mạnh. Hệ thống tích hợp giữa GIS và EAMS phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng mạng lưới tài sản, kết cấu hạ tầng mà không giới hạn tổ chức hay số người sử dụng. Aktivmap có thể được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, hướng tới đô thị thông minh.

Yêu cầu demo

Quản lý, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu

 • Quản lý và lưu trữ dữ liệu dễ dàng theo cấu trúc cây -> cấp quản lý không giới hạn.
 • Quản lý tổng thể vòng đời kết cấu hạ tầng đô thị -> chiến lược bảo trì, bảo dưỡng trong tương lai.
 • Công cụ xuất nhập dữ liệu thông minh ->  thêm mới đối tượng quản lý dễ dàng ngay trong backend của hệ thống.

Bản đồ thông minh

 • Định vị chính xác vị trí của kết cấu hạ tầng trên bản đồ kèm thông tin thuộc tính chi tiết.
 • Cập nhật dữ liệu liên tục theo các mẫu có sẵn -> Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cập nhật tài sản.
 • Công cụ phân tích dữ liệu thông minh, visual trực tiếp từ kết quả phân tích -> dữ liệu trực quan sinh động.
 • Thành lập bản đồ chuyên đề cho dữ liệu -> hỗ trợ Sở đưa ra các quyết định, các bài toán quản lý sau này.

Thống kê, tổng hợp dữ liệu

 • Thống kê dữ liệu trên hệ thống công khai, minh bạch
 • Công cụ xuất báo cáo dễ dàng
 • Dữ liệu tổng hợp -> báo cáo lên các đơn vị cấp tỉnh
 • Phục vụ nhu cầu quản lý tổng hợp của thành phố, phục vụ người dân và cơ quan đoàn thể.

Quản lý quy hoạch trên nền GIS

 • Xây dựng, công bố dữ liệu quy hoạch trên nền GIS
 • Liệt kê tổng thể danh sách các dự án quy hoạch kèm theo thông tin chi tiết
 • Tích hợp mô hình nhà 3D -> đưa ra cái nhìn tổng thể về các dự án, có phương án, kế hoạch xây dựng các điểm xây dựng khác trong tương lai.

Phối kết hợp kế hoạch giữa các ngành

 • Phối hợp thực hiện kế hoạch giữa các ngành
 • Định vị chính xác vị trí của kế hoạch trên bản đồ
 • Quản lý tổng thể kế hoạch năm kế hoạch tháng kèm thông tin chi tiết, tài liệu và kế hoạch liên quan.
 • Tổng hợp kế hoạch lên Sở và Sở chia sẻ các kế hoạch dùng chung cho các đơn vị bên dưới -> không chồng chéo kế hoạch giữa các ngành.

Thu thập, phản ánh thực trạng đô thị

 • Chụp ảnh, phản ánh các thông tin, các ý kiến đóng góp, khiếu nại về thực trạng đô thị.
 • Tiếp nhận và xử lý trực tiếp các khiếu nại trên hệ thống -> xử lý xong có trách nhiệm trả lời lại các thắc mắc, phản ánh.
 • Quy trình giải đáp, xử lý nhanh chóng -> đô thị ngày càng văn minh hiện đại.

Bộ công cụ tích hợp đa dạng

 • Tổng hợp và chia sẻ dữ liệu tại một nền tảng duy nhất -> dữ liệu đồng nhất từ trên xuống và từ dưới lên.
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác để lấy dữ liệu.
 • Công cụ tích hợp dữ liệu thông minh: tích hợp qua service, nhập xuất dữ liệu bằng file excel, tích hợp thông qua API, thông qua service, qua mã QR code hoặc tích hợp với bản đồ nền các hế thống khác.

Mô hình 3D thực tế ảo

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào đô thị thông minh giúp cho việc thiết kế xây dựng mới hoặc thay thế một kết cấu hạ tầng rất nhanh chóng, chính xác ngay tại văn phòng mà không cần đi thực địa nhờ công nghệ điện toán đám mây.

Ứng dụng của Aktivmap cho đô thị thông minh