Quy hoạch đô thị thành phố

Ngày nay, GIS đã trở thành một công cụ vô giá và có nhiều ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực quy hoạch đô thị. GIS hỗ trợ việc tạo cơ sở dữ liệu, phân tích không gian và mô hình hóa cũng như trực quan hóa. 

1. Lợi ích mà GIS mang lại 

Cải thiện bản đồ: GIS cải thiện độ chính xác của bản đồ, tăng hiệu quả của bản đồ chuyên đề và giảm chi phí cho việc lưu trữ dữ liệu.

Tăng khả năng truy cập thông tin quan trọng: GIS giúp việc lưu trữ, quản lý và truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Tăng chất lượng và hiệu quả cho các dịch vụ công: GIS có thể được sử dụng để tạo ra một cổng thông tin công cộng cho tổ chức chính phủ và công chúng. Do đó, các quan chức chính phủ có thể chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, trong khi dân cư có thể tự phục vụ truy cập thông tin mà họ cần.

Tăng cường hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược : Với khả năng truy cập nhanh hơn vào nguồn thông tin địa lý quan trọng giúp các nhà lập kế hoạch có kịch bản giúp tạo ra các chiến lược hiệu quả.

2. Các ứng dụng thực tế của GIS trong quy hoạch

Kiểm kê tài nguyên: Các nền tảng GIS được sử dụng kết hợp với các cảm biến từ xa, giảm thời gian thu thập thông tin về sử dụng đất và môi trường. Vì vậy, GIS sẽ giúp nhà quy hoạch đô thị có thể phát hiện tình trạng sử dụng đất hiện tại, những thay đổi về sử dụng đất cho toàn bộ khu vực đô thị bằng hình ảnh trực quan với các mô hình CAD 3D.

Tạo Bản đồ & Quy hoạch sử dụng đất: Bản đồ sử dụng đất  giúp đảm bảo rằng quy hoạch đô thị  giải quyết được vấn đề bảo tồn môi trường, chống ô nhiễm, giảm thiểu các vấn đề giao thông vận tải và hạn chế sự lan rộng của đô thị. Nhờ có GIS mà các nhà quy hoạch đô thị có tạo ra các bản đồ của thành phốmột cách nhanh chóng. Sau đó sử dụng các kỹ thuật dữ liệu dự đoán và mô hình hóa khác nhau để khám phá các kịch bản cho tương lai.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất được xây dựng nhờ vào các công cụ của GIS

Ứng dụng quy hoạch: Nhiều cổng thông tin GIS có thể được công khai với thông tin quan trọng được cung cấp rộng rãi hơn cho tất cả mọi người, các nguồn lực của chính phủ. Tất cả các ứng dụng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm, việc tổ chức, xử lý và theo dõi trạng thái trở nên đơn giản hơn nhiều.

Phân tích dữ liệu kinh tế xã hội & môi trường: GIS cho phép tạo bản đồ chuyên đề, tức là bản đồ kết hợp dữ liệu và vị trí để khám phá mối tương quan và hiển thị xu hướng. Với các tập dữ liệu khác nhau được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu GIS, người dùng có thể tạo các hình ảnh nhiều lớp bao gồm địa hình, bản đồ đường phố, bản đồ chuyên đề, … giúp dễ dàng xác định các không gian lý tưởng, cũng như các khu vực tiềm ẩn xung đột.

Phân tích sự phù hợp của đất đai /Lựa chọn địa điểm: Các công cụ GIS như lớp phủ bản đồ cho phép các nhà quy hoạch đô thị tiến hành phân tích tính phù hợp của đất đai, một bước quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm. Viễn thám, truy vấn không gian và phân tích dữ liệu môi trường giúp các nhà quy hoạch đô thị tìm ra các khu vực nhạy cảm về môi trường, xác định bất kỳ khu vực nào có xung đột giữa môi trường và sự phát triển tiềm năng.

Đo lường khả năng kết nối: Các chức năng xử lý địa lý của GIS như lớp phủ bản đồ, bộ đệm và phân tích không gian giúp các nhà quy hoạch đô thị tiến hành đo lường kết nối.

Đánh giá, Giám sát và Phản hồi: Các công cụ GIS có thể giúp đánh giá kế hoạch xây dựng, giám sát dự án sau khi hoàn thành và thậm chí thu thập thông tin phản hồi để giúp thực hiện các cải tiến. Cùng với viễn thám, GIS có thể giúp các nhà lập kế hoạch theo dõi xem sự phát triển có tuân theo quy hoạch sử dụng đất của khu vực hay không. Nó cũng có thể giúp họ đánh giá tác động và đề xuất các điều chỉnh – nếu được yêu cầu.

Nguồn tham khảo: Utilizing GIS to Streamline Urban Planning

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi info@vidagis.com.