Được thành lập vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lĩnh vực viễn thám đã không ngừng phát triển trở thành một lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại, đạt mức tiên tiến của khu vực. Đến nay, hầu hết các lĩnh vực TN&MT đã đưa ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý Nhà nước hiệu quả, góp phần giám sát tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Trình độ ngang tầm với các nước trong khu vực

Cục Viễn thám quốc gia được thành lập tháng 10/2002 với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về viễn thám, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về viễn thám theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo EVN và Cục Viễn thám quốc gia ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Các dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Cục đều có chất lượng tốt, có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và được Bộ TN&MT đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia đã đưa vào sử dụng dữ liệu ảnh SPOT 6/7 có độ phân giải cao tới 1,5m cho phép giám sát với mức độ chi tiết cao, làm tăng hiệu quả của cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được chính xác, kịp thời, đồng bộ.

Vươn lên trở thành một trong các trụ cột của hệ thống giám sát tài nguyên

Với xu thế phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ thuật và mục tiêu đưa công nghệ viễn thám trở thành một trong các trụ cột của hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thời gian tới, Cục Viễn thám tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tiếp tục tập trung đào tạo, trang bị cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật những thông tin, kiến thức cơ bản và thiết thực về công nghệ viễn thám.
  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về viễn thám, tăng cường khả năng tiếp cận, tiếp thu kiến thức viễn thám thời kỳ hiện đại è đưa công nghệ viễn thám của Việt Nam tương ứng với trình độ chung của các nước trong khu vực và trên quốc tế.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viễn thám đảm bảo cho toàn bộ hệ thống được thống nhất và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Vị trí vệ tinh MicroDragon của Việt Nam khi thực hiện chụp ảnh thử nghiệm lần đầu tiên ở độ cao khoảng 512km

Hiện nay, VidaGIS đang cung cấp nhiều loại ảnh viễn thám có độ phân giải cao từ 0.5m như ảnh viễn thám SPOT, KOMPSAT, PLEIADES, WORLD VIEW, mô hình số bề mặt (DSM), mô hình số địa hình (DTM). Các loại ảnh viễn thám chất lượng cao phù hợp với công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý hạ tầng, quản lý bay, quản lý đô thị thông minh, viễn thông, môi trường… Chúng tôi cũng có thể tích hợp ảnh viễn thám với các hệ thống GIS, SDI… một cách thuận tiện và nhanh chóng!

Nguồn: tại đây

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: 0243.755.8210/ email: info@vidagis.com.