Tiếp nối  Phần 1, bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu hạ tầng dữ liệu không gian của quốc gia Nam Phi, Colombia và Indonesia:

4. Khung thông tin không gian quốc gia Nam Phi (NSIF)

Khung thông tin không gian quốc gia (NSIF) được thiết lập năm 2003 là một sáng kiến ​​quốc gia nhằm phối hợp phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc sử dụng thông tin không gian trong việc ra quyết định. NSIF bao gồm các chính sách, thể chế, phát triển nguồn nhân lực và tiêu chuẩn cho thông tin địa lý.

Mục tiêu của NSIF là xác định các tiêu chuẩn liên quan đến việc tạo điều kiện chia sẻ thông tin không gian, thu thập và xuất bản siêu dữ liệu và tránh sự trùng lặp thông tin dữ liệu; khung chính sách tạo điều kiện cho việc quản lý, bảo trì, tích hợp, phân phối và sử dụng dữ liệu.

Thành phần hạ tầng dữ liệu không gian Nam Phi bao gồm:

Dữ liệu không gian: Bộ dữ liệu bao gồm Ranh giới hành chính, địa chính, độ cao (DEMs), lớp phủ đất, thủy văn, dịch vụ và tiện ích, ảnh vệ tinh.

Mạng truy cập: Clearinghouse: Cơ sở Khám phá Dữ liệu Không gian (SDDF) để kết nối người dùng dữ liệu không gian với các nguồn dữ liệu không gian, bao gồm siêu dữ liệu. SDDF có kiến trúc ba tầng: Các tầng cơ sở dữ liệu, ứng dụng và trình bày. Kiến trúc mạng dựa trên web với một số nút.

Tiêu chuẩn: FGDC, ISO, SDI Act

Chính sách: Theo chỉ thị SDI, giám sát bằng Chính sách dự thảo giám sát CSI; xây dựng năng lực bằng Báo cáo về Phát triển Kỹ năng GIS, Chính sách về truy cập dữ liệu và định giá

Thể chế: NSIF được ủy nhiệm để phối hợp phát triển thông tin không gian cơ sở hạ tầng và ngoài ra cũng có các nhóm làm việc về Chính sách, Tiêu chuẩn, Tiếp thị và Giáo dục.

5. Hạ tầng dữ liệu không gian Colombia (ICDE)

Hạ tầng dữ liệu không gian của Colombia được định nghĩa là tập hợp các chính sách, tiêu chuẩn, tổ chức và công nghệ nhằm sản xuất, chia sẻ và sử dụng thông tin địa lý; hỗ trợ phát triển bền vững quốc gia.

Các cơ quan chính phủ Colombia có nhiệm vụ cung cấp thông tin địa lý. Sự phát triển của ICDE tạo ra một kết nối giữa các cơ quan khác nhau và được thúc đẩy bởi các chương trình của quốc gia nhằm quản lý các vấn đề quốc gia liên quan đến môi trường, kinh tế và xã hội.

Hạ tầng dữ liệu không gian Colombia bao gồm các thành phần:

Dữ liệu không gian: Bộ dữ liệu bao gồm Địa hình, giao thông vận tải, trắc địa, ảnh vệ tinh, địa danh, đất đai, địa chính với Tỷ lệ khác nhau.

Mạng truy cập: Có siêu dữ liệu và dữ liệu có thể được chuyển đổi. Kiến trúc mạng LAN bên trong các tổ chức và Internet, không có clearing house, hiển thị dữ liệu thông qua các trang web tương ứng.

Tiêu chuẩn: ISO TC 211 và FGDC,

Chính sách: Cơ quan điều phối là ICDE, được hướng dẫn bởi IGAC

6. Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia Indonesia (ISDI)

Hạ tầng dữ liệu không gian Indonesia (ISDI) là một bộ dữ liệu cơ bản quốc gia có sẵn, có thể truy cập và tích hợp trong một tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia.

Một nhóm làm việc liên ngành đã được thành lập để xác định những người sử dụng và sản xuất dữ liệu đất đai quan trọng nhất để thiết lập một hệ thống thông tin địa lý quốc gia.

Bakosurtanal là cơ quan Điều phối Quốc gia về Khảo sát và Lập bản đồ, điều phối nhóm làm việc. Tuy nhiên các tổ chức, cộng đồng chưa nhận thức được nhiều về ISDI.

Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia Indonesia bao gồm các thành phần:

Dữ liệu không gian: Bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu trắc địa, địa hình, địa chính, độ sâu; dữ liệu chuyên đề: tài nguyên đất, tài nguyên rừng, nước, địa chất và tài nguyên khoáng sản được định dạng ESRI, bộ dữ liệu số được định dạng kỹ thuật số. Hầu hết dữ liệu được sản xuất bởi các tổ chức chính phủ và được bảo trì tốt.

Mạng truy cập: Có siêu dữ liệu và dữ liệu có thể chuyển đổi. Mạng Clearinghouse được thực hiện bởi BAKOSURTANAL (Cơ quan điều phối quốc gia về khảo sát và lập bản đồ). Máy chủ siêu dữ liệu được kết nối với nhau và máy chủ bổ sung làm cổng mạng.

Tiêu chuẩn: FGDC

Chính sách: Chỉ thị SDI, Chính sách về truy cập dữ liệu và định giá. Một cơ quan hành chính thường trực được thành lập để giải quyết các vấn đề trực tuyến, vấn đề bản quyền, quyền truy cập cơ bản vào thông tin địa lý.

Thể chế: Cơ quan điều phối là BAKOSURTANAL. Ngoài ra cũng có vai trò của các tổ chức khác như: Trung tâm nghiên cứu đất và khí hậu nông nghiệp; Trung tâm Dữ liệu và Thông tin của Cục Giải quyết và Hạ tầng Khu vực.

Tại Việt Nam, VidaGIS đã cùng phối hợp với các đơn vị xây dựng thành công xây dựng hệ thống SDI  phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi info@vidagis.com.