Project Description

Hệ thống theo dõi tình hình dịch virus nCov-19 tại Việt nam, số liệu được cập nhật liên tục từ các nguồn của Bộ y tế, CDC, WHO. Hệ thống được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật của VidaGIS và online từ đầu tháng 2/2020.