DỊCH VỤ BẢN ĐỒ & CSDL GIS

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bản đồ, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu không gian, tích hợp hệ thống, thiết kế CSDL GIS, Geodatabase, thiết kế và cung cấp các dịch vụ bản đồ (WMS, WFS, WMTS) trên đám mây.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VÀ THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Nếu bạn là nhà quy hoạch, người ra quyết định, hay nhà phát triển phần mềm… chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống GIS với các bản đồ phục vụ phân tích, thống kê, báo cáo… với nội dung súc tích và trình bày đạt tiêu chuẩn cao nhất.

 • Số hóa bản đồ, điều vẽ từ ảnh vệ tinh
 • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu
 • Chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn hiện hành
 • Phân tích dữ liệu
 • Trình bày bản đồ chuyên đề với dữ liệu chuyên ngành
 • Trình bày bản đồ trên các hệ phần mềm như ESRI, Open-source GIS

DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

80% dữ liệu có liên kết với vị trí không gian và chúng tôi là chuyên gia hỗ trợ bạn tạo dựng, khai thác, sử dụng và phân tích nó!

CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS

 • Thiết kế và thành lập CSDL GeoDatabase, GeoServer
 • GIS Database Server tuning (ArcGIS Enterprise, GeoServer)
 • Thiết kế dịch vụ bản đồ và triển khai (WMS, WFS) với công nghệ của ESRI và GeoServer
 • Tích hợp CSDL GIS với các CSDL khác

Cung cấp các dịch vụ API

 • API phân tích không gian
 • API chuyển đổi hệ tọa độ
 • API dữ liệu địa danh
 • API dữ liệu GIS
 • API cập nhật dữ liệu

Một bản đồ động có thể mang lại một sức mạnh mới cho các Dashboard. Vì vậy, với những công nghệ GIS, tìm kiếm và lọc dữ liệu mới nhất, chúng tôi có thể thiết kế, xây dựng các Dashboard mạnh mẽ cho một tổ chức, cung cấp cho các nhàn quản lý và lãnh đạo một góc nhìn mới về dữ liệu một cách sinh động, mang tính tương tác cao, tìm kiếm dữ liệu cực nhanh và theo thời gian thực.