BẢN ĐỒ & CSDL GIS

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu không gian, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp dữ liệu, thiết kế CSDL GIS, Geodatabase, thiết kế và cung cấp các dịch vụ bản đồ (WMS, WFS, WMTS) trên đám mây.

THÀNH LẬP VÀ THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Nếu bạn là nhà quy hoạch, người ra quyết định, hay nhà phát triển phần mềm… chúng tôi có thể cung cấp các bản đồ phân tích, thống kê, báo cáo tích hợp với số liệu của bạn với nội dung súc tích và trình bày đạt tiêu chuẩn cao nhất.

 • Số hóa bản đồ, điều vẽ từ ảnh vệ tinh
 • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu
 • Chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn hiện hành
 • Phân tích dữ liệu
 • Trình bày bản đồ chuyên đề với dữ liệu chuyên ngành
 • Trình bày bản đồ trên các hệ phần mềm như ESRI, Open-source GIS

DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

80% dữ liệu có liên kết với vị trí không gian và chúng tôi là chuyên gia hỗ trợ bạn sử dụng và phân tích nó!

CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS

 • Thiết kế và thành lập CSDL GeoDatabase, GeoServer
 • GIS Database Server tuning (ArcGIS Enterprise, GeoServer)
 • Thiết kế dịch vụ bản đồ và triển khai (WMS, WFS) với công nghệ của ESRI và GeoServer
 • Tích hợp CSDL GIS với các CSDL khác

Cung cấp các dịch vụ API

 • API phân tích không gian
 • API chuyển đổi hệ tọa độ
 • API dữ liệu địa danh
 • API dữ liệu GIS
 • API cập nhật dữ liệu