DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ khách hàng thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích và ra quyết định trên nền dữ liệu không gian như: bản đồ, dữ liệu GIS, ảnh vệ tinh, các phần mềm GIS, AMS, dịch vụ SaaS.

BẢN ĐỒ & CSDL GIS

Thiết kế bản đồ chuyên đề (MXD và SLD), chuẩn hóa dữ liệu không gian, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp dữ liệu, thiết kế CSDL GIS, Geodatabase, thiết kế và cung cấp các dịch vụ bản đồ (WMS, WFS, WMTS) trên đám mây.

XEM THÊM

ẢNH VỆ TINH

Chúng tôi cung cấp các loại ảnh vệ tinh độ phân giải cao đến 0.5 m, thích hợp để ứng dụng trong lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng như cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng và cây xanh đô thị.

XEM THÊM

PHẦN MỀM GIS VÀ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các hệ thống WebGIS, MobileGIS và cả CloudGIS. Hỗ trợ đắc lực cho các nghiệp vụ: thu thập và lưu trữ dữ liệu GIS và các dữ liệu chuyên ngành, thiết kế bản đồ chuyên đề, chia sẻ dữ liệu và phân tích dữ liệu…

XEM THÊM

Aktivmap an EAMS

Aktivmap là một hệ thống quản lý tài sản (EAMS) trên nền không gian cho các tổ chức nhằm quản lý, theo dõi, phân tích, vận hành và bảo dưỡng toàn bộ các cơ sở hạ tầng, mạng lưới tài sản, máy móc thiết bị của các tổ chức. Trên hệ thống toàn bộ các tài sản có thể xem trên bản đồ một cách trực quan sinh động.

XEM THÊM

SDI VÀ DỊCH VỤ

SDI và dịch vụ (Spatial Data Infrastructure – Hạ tầng Dữ liệu Không gian), là một nền tảng cho phép lưu trữ, chia sẻ, quản lý và phân tích thông tin không gian và dữ liệu khác một cách hiệu quả và tốt nhất. Chúng tôi thiết kế và xây dựng, tích hợp SDI với các hệ thống khác của thành phố thông minh, tổ chức lớn.

XEM THÊM