Project Description

Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) là thành phố lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những thành phố lớn nhất và năng động nhất ở Đông Nam Á. Dân số hiện tại của TP HCM là khoảng 9 triệu người, và dân số dự kiến ​​cho năm 2025 là 13,9 triệu người. Ngày nay, mạng lưới phân phối cấp ba (đường ống dưới 350 mm) được chia thành 8 khu vực, được quản lý bởi 6 Công ty Cổ phần thuộc sở hữu của SAWACO và 2 chi nhánh (thuộc sở hữu hoàn toàn của SAWACO). Xí nghiệp Truyền tải quản lý các mạng chính và phụ, bao gồm khoảng 250 km đường ống có đường kính lớn hơn 350 mm.

Các hoạt động cấp nước của TP.HCM, được quản lý bởi SAWACO, với đội ngũ khoảng 4.700 người, 800 người làm việc trực tiếp cho SAWACO và 3900 người khác làm việc trong các công ty con. Công ty quản lý khoảng 740.000 kết nối và phục vụ khoảng 1,34 triệu mét khối nước được xử lý mỗi ngày, chủ yếu từ các nguồn nước mặt.

Khuôn khổ chung của dự án này là ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước công cộng tại TP HCM.

Gói CNTT-TT bao gồm các hoạt động sau:

 • Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) (phần cứng, phần mềm và thiết bị truyền thông).
 • Thiết kế, cung cấp (phần mềm và phần cứng) và triển khai Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
 • Thiết kế, cung cấp (phần mềm và phần cứng) và thực hiện mô hình thủy lực.
 • Thiết kế, cung cấp (phần mềm và phần cứng) và triển khai hệ thống quản lý tài sản (AMS).
 • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị thủy lực và thiết bị đo lường trên mạng truyền tải và phân phối và tại các nhà máy sản xuất nước để kết nối với SCADA.
 • Thiết kế, cung cấp và thực hiện một hệ thống quản lý khách hàng (CMS).
 • Lắp đặt và tích hợp SCADA, GIS, mô hình thủy lực, AMS và CMS và Quản lý dự án.
 • Hỗ trợ hoạt động để xem xét đào tạo Kế hoạch tổng thể của nhân viên SAWACO.

Các hợp phần của VidaGIS:

 1. Thiết kế, cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
 2. Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống quản lý tài sản (AMS).

Tổng quan về Hợp phần GIS:

 • Thực hiện khảo sát trên SAWACO, các đơn vị và công ty cấp nước về dữ liệu và nhu cầu về GIS. Thu thập tất cả dữ liệu từ không chỉ các nguồn chính như dữ liệu chuyên đề, bản đồ cơ sở mà cả các nguồn thứ cấp nếu cần như bản vẽ, tài liệu thiết kế CAD, Dữ liệu / thông tin trên hệ thống SCADA, chỉ báo thủy lực, v.v. cho giai đoạn tích hợp.
 • Tích hợp tất cả dữ liệu mạng lưới cấp nước sang ArcGIS.
 • GPS survey các thiết bị mạng lưới truyền dẫn
 • Thiết kế, xây dựng một nền tảng GIS mới và tích hợp nền tảng mới được xây dựng này với SCADA, AMS và hệ thống thủy lực. Nền tảng mới có thể cung cấp thông tin về mạng lưới cung cấp nước và GIS cho các Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp Truyền nước, Nhà máy nước và các bộ phận / bộ phận của SAWACO, để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của SAWACO.

Tổng quan về thành phần AMS:

Lợi ích của hệ thống AMS cho SAWACO như sau:

 • Tăng hiệu suất
 • Hỗ trợ đưa ra quyết định ngắn hạn (công việc) và quyết định dài hạn (quản lý và lập kế hoạch).
 • Hỗ trợ đánh giá tài sản.
 • Hỗ trợ vận hành và bảo trì, bảo trì dự phòng, quản lý phụ kiện / hàng tồn kho thay thế.
 • Cải thiện việc chia sẻ dữ liệu, chất lượng của các báo cáo chính dựa trên GIS.
 • Tăng cường hiệu suất cho các tài sản đáng tin cậy hơn.
 • Quản lý quy trình công việc
 • Quản lý kho vật tư dự phòng
 • Quản lý kế hoạch sửa chữa thay thế