Giải pháp Aktivmap – Nhà máy thông minh

Aktivmap là hệ thống chúng tôi phát triển dựa trên nền tảng cloud và multitenant với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đan Mạnh. Hệ thống tích hợp giữa GIS và EAMS phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng mạng lưới tài sản, kết cấu hạ tầng mà không giới hạn tổ chức hay số người sử dụng. Aktivmap có thể được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, hướng tới nhà máy thông minh.

Yêu cầu demo

Quản lý tổng thể vòng đời tài sản

Việc quản lý thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng nền tảng Aktivmap:

 • Aktivmap cung cấp công cụ lưu trữ và tổng hợp thiết bị, máy móc theo cấu trúc cây (cha – con).
 • Không giới hạn các cấp quản lý, giúp nâng cao hiệu quả quản lý.
 • Quản lý tổng thể vòng đời của kết cấu hạ tầng đô thị với thông tin, lịch sử chi tiết -> tạo chiến lược bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, máy móc cho nhà quản lý trong tương lai.

Trực quan hóa dữ liệu; công cụ phân tích, visualize thông minh

 • Định vị chính xác vị trí của thiết bị, máy móc trên bản đồ (kèm thông tin thuộc tính chi tiết).
 • Công cụ phân tích thông minh -> Phân tích, thống kê trực tiếp trên bản đồ.
 • Dữ liệu chân thực, sinh động -> Trực quan trực tiếp.
 • Các bản đồ được lưu lại sau khi phân tích thành các bản đồ chuyên đề -> phân tích chồng xếp, hỗ trợ nhà máy trong việc đưa ra các quyết định quản lý.
 • Công cụ cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu nhanh chóng, mẫu tài sản được thiết lập sẵn -> tiết kiệm thời gian, chi phí cập nhật tài sản.
 • Tìm kiếm tài sản theo nhiều tiêu chí, theo không gian thuộc tính, cho phép lưu lại các kết quả tìm kiếm thành tập hợp -> người dùng mở lại cho các phiên làm việc sau hoặc đưa tài sản trong tập hợp vào công việc kế hoạch.

Tối ưu hóa quy trình công việc

 • Công việc được thực hiện theo luồng nghiệp vụ, chuyển tiếp linh hoạt giữa các phòng ban.
 • Giám sát công việc trong suốt quá trình thực hiện, đánh giá công việc khi kết thúc.
 • Thông báo về công việc nhanh chóng được gửi đến các đơn vị liên quan.
 • Phản hồi cho người giao việc khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, ghi chú lại công việc cho các bước tiếp theo.
 • Tạo công việc tự động và giao đúng đến phòng ban đã được thiết lập.

Hỗ trợ vận hành, bảo trì thiết bị máy móc

 • Quản lý hồ sơ kỹ thuật: loại tài sản, vật liệu…
 • Liên kết chặt chẽ hồ sơ kỹ thuật với thông tin chi tiết của tài sản.
 • Quy định vận hành, hướng dẫn vận hành và các bước bảo trì được lưu lại -> vận hành, bảo trì bảo dưỡng tài sản.
 • Thông tin chỉ số đo của tài sản được thiết lập các ngưỡng cụ thể -> đảm bảo tài sản hoạt động bình thường.

Kiểm kê chính xác số lượng vật tư

 • Cho biết số lượng chính xác vật tư trong kho, tìm kiếm vật tư trong kho gần nhất -> thay thế, sửa chữa.
 • Nhập xuất vật tư linh hoạt, cho phép nhập hàng loạt vật tư vào kho theo mẫu có sẵn.
 • Yêu cầu vật tư khi thực hiện công việc và tái nhập vật tư nếu công việc không sử dụng hết.
 • Export số lượng vật tư trong kho -> báo cáo, in thẻ kho của từng loại vật tư với thông tin chi tiết ngày xuất nhập.

Hỗ trợ kế hoạch, dự toán

 • Quản lý kế hoạch năm/ tháng nhờ vị trí chính xác trên bản đồ, thông tin chi tiết, các tài liệu, công việc liên quan đến kế hoạch.
 • Kế hoạch được tổng hợp từ đơn vị lên Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty chia sẻ kế hoạch chung cho đơn vị bên dưới để thực hiện.
 • Tổng hợp chi phí kế hoạch tháng lên kế hoạch năm và liên kết với phần mềm kế toán.

Báo cáo thống kê, tổng hợp thông tin

Phục vụ nhu cầu quản lý tổng hợp của các tổ máy, phân xưởng, nhà máy:

 • Thống kê dữ liệu trên hệ thống nhanh chóng.
 • Các công cụ xuất báo cáo dễ dàng.
 • Tổng hợp dữ liệu -> báo cáo lên Tổng công ty.

Tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác

 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác để lấy dữ liệu bằng nhiều công cụ tích hợp thông minh như: Tích hợp thông qua việc nhập xuất dữ liệu bằng file excel, tích hợp thông qua API, tích hợp thông qua service, mã QR…

Mô hình thực tế ảo

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, điện toán đám mây vào nhà máy thông minh -> thiết kế xây dựng mới hoặc thay thế một thiết bị, máy móc nhanh chóng, chính xác ngay tại văn phòng mà không cần đi thực địa.

Quản trị hệ thống thông minh

Các chức năng quản trị được thiết kế ngay trong giao diện backend, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh hệ thống mà không cần truy cập database hoặc thay đổi code hệ thống.

Hệ thống động, thêm mới đối tượng quản lý dễ dàng

Quản lý người dùng linh hoạt

Đa dạng đơn vị, tổ chức

Không giới hạn phòng ban

Phân quyền chặt chẽ trong hệ thống

Dịch vụ bản đồ thay đổi linh hoạt

Tùy biến quy trình, nghiệp vụ

Thiết lập thông báo, công việc tự động

Dữ liệu realtime theo thời gian thực

Tìm kiếm, quản lý theo thẻ hiện đại