Project Description

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của gần 20 triệu người – khu vực nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại tất cả các địa phương trong khu vực này đang phải đối mặt với sự xói mòn nghiêm trọng. Có hơn 560 điểm xói lở bờ sông và ven biển với tổng chiều dài gần 800 km (số liệu năm 2017-2018), đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của nhiều khu dân cư ven sông và ven biển và cơ sở hạ tầng. Trong những năm gần đây, sự xói mòn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là bất thường, không tuân theo một quy tắc nhất định. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thượng nguồn bị chặn và khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên đã khiến tình trạng xói mòn ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và điều kiện sống của các hộ gia đình ven sông và ven biển. Do đó, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức nước ngoài đã nỗ lực thực hiện các giải pháp sửa chữa và hạn chế xói mòn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án này có hai mục tiêu chính:

 1. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám đa thời gian
 2. Giám sát bờ sông và xói lở bờ biển bằng công nghệ viễn thám để thành lập bản đồ bờ sông và vùng ven biển trong 4 giai đoạn. Chi tiết dịch vụ của bước này bao gồm:
 • Điều vẽ nội nghiệp;
 • Điều tra hiện trường bổ sung;
 • Thành lập các bản đồ hiện trạng;
 • Thành lập các bản đồ biến động;
 • Chuẩn hóa bình đồ ảnh;
 • Chuẩn hóa bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động
 • Tích hợp CSDL GIS hiện trạng và biến động
 • Xây dựng các sản phẩm khác

Ngoài ra dự án còn có nhiệm vụ khác bao gồm:

 • Xây dựng và Tích hợp hệ thống CSDL GIS và viễn thám biến động bờ sông bờ biển khu vực ĐB SCL
 • Xây dựng mô hình chia sẻ dữ liệu và CSDL theo hướng SDI – hạ tầng dữ liệu không gian một cách hiệu quả và khoa học cho các tổ chức khác
 • Nghiên cứu phương pháp tự động và đặc thù công tác thành lập bản đồ biến động bờ sông bờ biển sử dụng công nghệ viễn thám và dữ liệu của dự án