1.  Dữ liệu 3D 

QGIS 3

ArcGIS Pro

Cả hai phần mềm đều bẻ cong dữ liệu ở dạng 3D.

QGIS 3 kết hợp với 3D mà không cần plugin. Tương tự như vậy, ArcGIS Pro hiển thị dữ liệu 3D  trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

QGIS 3 có thể xử lý mượt mà các DEM raster giống như  các hình ảnh 3D dưới đây:

Hình 1.1: Ảnh 3D của núi Shasta- Mỹ do QGIS 3 xử lý

   Ảnh 3D của núi Shasta- Mỹ 

Đo chiều cao và bóng đổ của vật thể thông qua 3D measuring và 2.5 renderers

  Đo chiều cao và bóng đổ của vật thể thông qua 3D measuring và 2.5 renderers

ArcGIS Pro có các công cụ chỉnh sửa và phân tích 3D như: line of sight, shadow và skyline. Còn QGIS 3 chỉ có thể trực quan bản đồ thông qua GRASS GIS và thiếu các công cụ 3D như trong ArcGIS.

Nếu cần chỉnh sửa, phân tích hoặc hiển thị nhiều dữ liệu 3D, ArcGIS Pro sẽ vượt trội hơn QGIS 3.

2.  Giao diện người dùng GIS (User interface- UI)

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro và GIS giống như Microsoft Office. Có tab để nhấp vào các công cụ cần dùng.

Trang chủ có thể giúp ghim tất cả các dự án đang quan tâm. Tác vụ undo/ redo của QGIS 3 thực hiện được nhiều hơn so với ArcGIS Pro.

Hình 2.1. Trang chủ của ArcGIS Pro

Trang chủ của ArcGIS Pro

Hình 2.2. Trang chủ của QGIS 3

Trang chủ của QGIS 3

QGIS 3 cho phép gán các lớp dữ liệu và thả các lớp cần dùng vào trong bản đồ.

Các nút trên thanh ribbon của phần mềm này gọn gàng và có tổ chức hơn so với ArcGIS Pro. Nhưng Thanh ribbon theo ngữ cảnh của ArcGIS Pro tạo ra sự mới mẻ từ cùng giao diện người dùng cũ. Đó là lý do tại sao ArcGIS Pro đạt được lợi thế về giao diện người dùng hơn so với QGIS 3.

3. Hệ tọa độ

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

Mặc dù có hơn 7000 hệ tham chiếu tọa độ (Coordinate referencing system- CRS) tồn tại ngày nay, cả hai phần mềm đều là những phần mềm có khả năng tốt trong việc xử lý những hệ tham chiếu tọa độ đó.

Giao diện mới trong QGIS 3 rất hiệu quả nhờ việc không chỉ preview các ranh giới địa lý mà còn chỉ hiển thị các hệ tọa độ có liên quan. Ý tưởng thông minh này tạo ra một bước ngoặt tuyệt vời cho các hệ tọa độ.

Hình 3. Các hệ tham chiếu tọa độ trên thế giới (CRS)

Các hệ tham chiếu tọa độ trên thế giới (CRS)

Cả hai phần mềm đều đạt được tiêu chuẩn MVP về projection. Tuy nhiên QGIS 3 vượt trội ArcGIS Pro về các intuitive projection.

4. Danh mục – Thư viện dữ liệu GIS 

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

Trình duyệt QGIS và ArcCatalog, ArcView 3.0, ArcScene, ArcGlobe, Flex, Avenue hiện không còn là những ứng dụng độc lập. Thay vào đó, cả hai phầm mềm tích hợp thư viện dữ liệu trong ứng dụng cốt lõi.

Hình 4. Một số ứng dụng độc lập không còn được sử dụng

  Một số ứng dụng độc lập không còn được sử dụng

Hai phần mềm đã có những cải tiến chính đối với dữ liệu GIS như: Preview, organizing và metadata creation nhưng lại không có mục recycle bin để hoàn tác bất kỳ thao tác xóa nào.

Trong ArcGIS Pro, vì không có ArcCatalog nên điều bất lợi và kém hiệu quả là phải tạo một project (hoặc bắt đầu một project mà không có template), sau đó đi tìm kiếm dữ liệu.

5. Editing

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

Cả hai phần mềm đều phát triển GIS editing như nhau với các công cụ sáng tạo mới. Mỗi công cụ cho phép edit dữ liệu theo những cách riêng.

Hình 5.1. Công cụ hiệu chỉnh GIS

              Công cụ hiệu chỉnh GIS

QGIS 3 bổ sung vertex handling tốt hơn ArcGIS Pro. Snapping tools của phần mềm này bắt chước gần giống trải nghiệm người dùng CAD. Trong khi các công cụ như tracing kèm offset rất hữu ích để số hóa đường sá, thì closing features at 90 ° rất tốt cho việc số hóa các tòa nhà.

Còn ArcGIS Pro bổ sung contextual editing interface. Ngoài trỏ và nhấp, các tùy chọn mặc định khác rất đa dạng. Ngoài ra, reference grid giúp align cho phù hợp với các đối tượng địa lý trong bản đồ để có thể số hóa các đối tượng địa lý ở dạng 2D và 3D tốt hơn.

Hình 5.2. Các tùy chọn mặc định đa dạng giúp hiệu chỉnh GIS

         Các tùy chọn mặc định đa dạng giúp hiệu chỉnh GIS

6. Phân tích vector– Cấp quyền geoprocess

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro có hơn 1500 geoprocess thuộc 35 toolboxs. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trên thanh ribbon.

Hình 6.1. Cấp quyền xử lý dữ liệu địa lý

Cấp quyền xử lý dữ liệu địa lý

QGIS 3 có hơn 900 vector geoprocessing tools trong đó có thể kể đến các ứng dụng như: GDAL, GRASS và SAGA GIS.

Ngoài ra còn có thể khai thác hơn 600 plugin để tạo nền tảng vững chắc cho geoprocessing tools bổ sung. Điều này hơi rắc rối và chồng chéo nhưng hoàn toàn khả thi.

Hình 6.2. Plugin trong QGIS 3

    Plugin trong QGIS 3

Một công cụ cốt lõi như Erase vẫn cần có giấy phép nâng cao trong ArcGIS Pro. Các công cụ thực sự để sử dụng rất tốn kém. Nhưng khi nói đến xử lý dữ liệu địa lý, khối lượng công cụ trong ArcGIS Pro lớn hơn so với QGIS 3.

So sánh geoprocessing tools của hai phần mềm

So sánh geoprocessing tools của hai phần mềm

7. Viễn thám

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

Hình 7.1. Hình ảnh viễn thám của QGIS 3

Hình ảnh viễn thám của QGIS 3

QGIS 3 dùng plugin phân loại bán tự động cho viễn thám. Thế mạnh của QGIS là ở khả năng trích xuất và phân loại hình ảnh có độ phân giải thô.

Trong khi đó, ArcGIS Pro cung cấp “mean segment shift”. Hình ảnh thô và các vật thể không phải lúc nào cũng có ý nghĩa.

Hình 7.2. Hình ảnh viễn thám của ArcGIS 

Hình ảnh viễn thám của ArcGIS 

Nhìn chung, ArcGIS Pro đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực viễn thám. Một trong những cải tiến lớn nhất trong ArcGIS Pro là “interactivity” ở trình hướng dẫn phân loại hình ảnh. Tuy nhiên, tính năng cung cấp bản xem trước và cho phép tinh chỉnh các thông số của ArcGIS Pro không được đánh giá cao.

8. Tốc độ

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

ArcGIS Pro là phần mềm multi- threaded 64 bit. Khi di chuyển qua các bản đồ khác nhau, hình ảnh sẽ được tải lên tương ứng.

Hình 8. Tải bản đồ nền AGOL và mở các dự án với tốc độ nhanh

Tải bản đồ nền AGOL và mở các dự án với tốc độ nhanh

QGIS 3 đã hoạt động rất tốt trong phần lớn các bài kiểm tra tốc độ được thực hiện và có tốc độ nhanh hơn so với ArcGIS Pro.

So sánh tốc độ của ArcGIS Pro và QGIS 3

So sánh tốc độ của ArcGIS Pro và QGIS 3

9. Bảng – Hiệu chỉnh, truy vấn và kết nối

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

QGIS 3 có các công cụ chỉnh sửa bảng mới. Ví dụ: mục ngày có lịch để lựa chọn và dữ liệu boolean có các checkbox. Phòng trường hợp chạm vào bất kỳ thứ gì trên bàn phím của mình, tính năng auto- filling sẽ ghi nhớ các giá trị đã lưu trữ trước đó. Trong phần mềm này, còn có thể sử dụng các composite foreign key để tạo các mối liên kết với nhiều hơn một thuộc tính dữ liệu.

“Extent filtering” trong ArcGIS Pro là một tính năng bị đánh giá thấp, chỉ lọc các hàng dữ liệu ở hiện tại. Thay vì long definition queries với several operators, có thể xếp chồng long definition queries. Và tương tự như QGIS 3, lịch của ArcGIS Pro hiện lên cũng đạt tiêu chuẩn.

Mặt khác, ArcGIS Pro có contingent values, giống như logic IFTTT trong đó một giá trị phụ thuộc vào một giá trị khác. Incremental values cũng dễ thực hiện hơn nhiều trong ArcGIS Pro.

Hình 9. Bảng dữ liệu có chứa lịch để lựa chọn

Bảng dữ liệu có chứa lịch để lựa chọn

10. Thống kê

QGIS 3 

ArcGIS Pro 

Cả hai phần mềm có thể thực hiện geostatisticszonal statsregression, và tạo bất kỳ loại biểu đồ,  đồ thị nào trong bản đồ.

Trong QGIS 3, có thể xây dựng các biểu đồ cơ bản với “plots toolbox”. Kriging có sẵn trong SAGA GIS nhưng không tốt như trong ArcGIS Pro.

Hình 10. Biểu đồ với bar, polar dùng Toolbox

 Biểu đồ với bar, polar dùng Toolbox

Trong ArcGIS Pro, tính tương tác là nổi bật nhất. Ví dụ, có thể nhấp vào một điểm và xem nó trên scatter plot. Các loại biểu đồ mới như data clocks, temporal charts và calendar heat maps làm cho số liệu thống kê trở nên nổi bật. Ngoài ra, geostatistical wizard của ArcGIS Pro thực sự hướng dẫn cách thực hiện kriging đúng cách giúp kết quả đầu ra nhận được tốt hơn.

(…Còn tiếp tại Phần 2)

Nguồn tham khảo: Tại đây

Người dịch: DungNTT- VidaGIS

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.