Với nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh và các nguồn dữ liệu GIS trên mạng Internet trong việc quy hoạch, quản lý, cập nhật thông tin … Công ty VidaGIS đã xây dựng và  cung cấp rộng rãi phần mềm VidaView. VidaView là một extention (phần mở rộng) trên ArcGIS nhằm hỗ trợ việc tải bản đồ/ảnh vệ tinh từ các nguồn khác nhau trên mạng internet, tự động thể hiện trên phần mềm ArcGIS dưới dạng một layer động, đặc biệt có ích cho việc số hóa bản đồ và cập nhật thông tin mà không cần phải đầu tư ảnh vệ tinh. VidaView được cung cấp theo chế độ license theo thời gian. Để dùng thử sản phẩm VidaView, bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây.

Các tính năng của VidaView:

 • Hiển thị bản đồ nền/ảnh từ các nguồn như Google, Microsoft Street Map, Open Street map… như một lớp bình thường của ArcMap.
 • Cho phép tạo mới các kết nối đến các server trên Internet một cách dễ dàng và trực quan.
 • Cho phép tải ảnh hay bản đồ ảnh thẳng từ các nguồn trên về máy tính với độ phân giải cao.
 • Giảm chi phí đầu tư ảnh vệ tinh hoặc bản đồ nền.

Ứng dụng thực tế của VidaView:

 • Xây dựng, thành lập, cập nhật bản đồ địa hình, hành chính, giao thông…
 • Hỗ trợ trong việc thiết kế quy hoạch các ngành
 • Hỗ trợ trong việc quản lý môi trường, rừng, nông nghiệp…
 • Hỗ trợ trong việc quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng…

Danh sách các nguồn ảnh có thể sử dụng được với vidaview: (Lưu ý: các nguồn ảnh trên có thể có bản quyền, người dùng có thể phải trả phí sử dụng ảnh theo yêu cầu của từng công ty)

1. Google:

 • Google street
 • Google Satellite
 • Google hybrid
 • Google terrain
 • Google china
 • Google map maker

2. Openstreetmap

3. OpenAerialMap

4. OpenCycleMap

5. Yahoo:

 • Yahoo street
 • Yahoo satellite
 • Yahoo hybrid

6. Microsoft:

 • Microsoft street
 • Microsoft satellite
 • Microsoft hybrid
 • Microsoft terrain

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com