Hướng dẫn cài đặt, đăng ký VidaView

1. Hướng dẫn cài đặt Vidaview a. Yêu cầu hệ thống Cài đặt trên máy đã được cài phần mềm ArcGIS các phiên bản 9.xCài đặt .Net phiên bản 2.0. b. Cài đặt Sau khi tải bộ cài (vidaview/vidaview_setup.msi) về máy, nháy đúp vào tệp có tên là VidaView_setup.msi quá trình cài đặt bắt [...]