Hướng dẫn cài đặt, đăng ký VidaView

1. Hướng dẫn cài đặt a. Yêu cầu hệ thống Cài đặt trên máy đã được cài phần mềm ArcGIS các phiên bản 9.xCài đặt .Net phiên bản 2.0. b. Cài đặt Sau khi tải bộ cài (vidaview/vidaview_setup.msi) về máy, nháy đúp vào tệp có tên là VidaView_setup.msi quá trình cài đặt bắt đầu. [...]

By |2020-04-27T07:43:40+00:00November 2nd, 2009|Công nghệ, Tin VidaGIS|0 Comments

Phần mềm VidaView

Với nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh và các nguồn dữ liệu GIS trên mạng Internet trong việc quy hoạch, quản lý, cập nhật thông tin … Công ty VidaGIS đã xây dựng và  cung cấp rộng rãi phần mềm VidaView. VidaView là một extention (phần mở rộng) trên ArcGIS nhằm hỗ trợ [...]

By |2020-04-25T16:34:17+00:00October 1st, 2009|Công nghệ|0 Comments

ET Surface

ET Surface là một bộ công cụ cho ArcGIS cho phép người sử dụng có thể tạo các bề mặt và thực hiện phân tích bề mặt mà không cần 3D Analyst hay Spatial Analyst trên ArcGIS.  Người dùng chỉ cần có bản quyền ArcGIS (ArcView, ArcEditor hoặc ArcInfo).ET Surface 2.0 với ET TerrainViewer [...]

By |2020-05-04T04:48:00+00:00August 25th, 2009|Công nghệ|0 Comments