Bản đồ quản lý đất đai

Bản đồ quản lý đất đai Sussex, Anh - Một nhà nghiên cứu ở Frederiction muốn sử dụng công nghệ lập bản đồ quản lý đất đai kỹ thuật số nhằm giúp cho người nông dân ở Sussex cũng như trên toàn thế giới. “Mục đích là để giúp người nông dân [...]