Bản đồ ngập lụt Oklahoma

Bản đồ ngập lụt ở Oklahoma- Mỹ Nhờ có bản đồ ngập lụt trực tuyến mà việc kiểm tra dữ liệu các vùng ngập lụt không còn đòi hỏi người dân cũng như các doanh nghiệp phải đến tận trung tâm thành phố Tulsa, tiểu bang Okla để lấy dữ liệu nữa. [...]