Google Maps Thailand

Google đã cho ra mắt phiên bản Google Maps Thailand, đây là một nền tảng tìm kiếm mới cho phép người sử dụng Thái Lan tìm kiếm thông tin địa lý của địa phương như bản đồ trực tuyến, hình ảnh vệ tinh, chỉ dẫn đường, địa chỉ và danh sách các doanh nghiệp [...]