Hội thảo ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên – môi trường 2009

Hội thảo ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường năm 2009 lần đầu tổ chức tại Huế trong hai ngày 15-16/11, thu hút gần 30 báo cáo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ ba miền. Trong đó có sự tài trợ của hai đơn [...]