Tây Ban Nha tài trợ dự án cấp nước cho SAWACO

SAWACO trình dự án cấp nước cho nhà máy nước Tân Hiệp  Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa trình Ủy ban Nhân dân TP.HCM dự án “Nâng cao chất lượng nước của Nhà máy Nước Tân Hiệp”, dựa vào khoản tài trợ từ Chính phủ Tây Ban Nha. Trong [...]