Hệ thống GIS quản lý cấp thoát nước tại Ấn Độ

Ủy ban cấp thoát nước Bangalore, Ấn Độ (BWSSB) đã triển khai thực hiện hệ thống GIS (Geographic Information System) tại khu vực trung tâm thành phố. Đây là sáng kiến quản trị nhà nước điện tử lớn nhất của BWSSB và họ sẽ phải mất 1-2 năm để hoàn thành [...]