35 điểm khác biệt giữa ArcGIS Pro và QGIS 3 – Phần 3

Tiếp nối sự khác biệt giữa ArcGIS Pro và QGIS 3 tại Phần 2, dưới đây là những so sánh cuối cùng... 21. Geocoding QGIS 3 ArcGIS Pro Trong QGIS 3, geocoding là mã nguồn mở bằng cách sử dụng plugin tìm kiếm địa điểm OSM. OSM sẽ mở ra panel với search box. Sau [...]

By |2021-11-30T10:10:43+00:00November 30th, 2021|Công nghệ|0 Comments

35 điểm khác biệt giữa ARCGIS PRO và QGIS 3 – Phần 2

Tiếp nối sự khác biệt giữa ArcGIS Pro và QGIS 3 tại Phần 1, dưới đây là những so sánh những điều thú vị tiếp theo..... 11. Phân tích Raster QGIS 3 ArcGIS Pro Mặc dù có hơn 1500 geoprocessing tool ấn tượng, nhưng ArcGIS Pro sẽ khóa các công cụ chưa được cấp quyền. [...]

By |2021-11-30T07:57:44+00:00November 25th, 2021|Công nghệ|0 Comments

35 điểm khác biệt giữa ARCGIS PRO và QGIS 3 – Phần 1

1.  Dữ liệu 3D  QGIS 3 ArcGIS Pro Cả hai phần mềm đều bẻ cong dữ liệu ở dạng 3D. QGIS 3 kết hợp với 3D mà không cần plugin. Tương tự như vậy, ArcGIS Pro hiển thị dữ liệu 3D  trong phạm vi khu vực và toàn cầu. QGIS 3 có thể xử lý [...]

By |2021-11-30T07:53:09+00:00November 12th, 2021|Công nghệ|0 Comments