Canada lập bản đồ nước ngầm

Các nhà khoa học tại Canada đang lập bản đồ nước ngầm trên khắp đất nước nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách cho việc nghiên cứu luật bảo tồn nguồn nước. Nghiên cứu này là cuộc khảo sát hiện đại đầu tiên tại Canada, sau [...]