Mô hình 3D cho quy hoạch đô thị

Quy hoạch thành phố bằng mô hình 3D Tại Hội thảo Map Asia, mô hình 3D là chủ đề chính trong kỳ họp về tương lai của quy hoạch đô thị và khu vực Theo Ông Dan Campbell, quản lý quy hoạch GIS tại thành phố Vancouver đã nói: “Ở một mức [...]