Mô hình các thành phố kỹ thuật số

Tại Hội thảo Map Asia , mô hình 3D là chủ đề chính trong kỳ họp về tương lai của quy hoạch đô thị và khu vực Theo Ông Dan Campbell, quản lý quy hoạch GIS tại thành phố Vancouver đã nói: “Ở một mức độ nào đó, một mô hình 3D chính là [...]