Xây dựng bản đồ trong nhà

Công ty Micello được thành lập vào năm 2007, từ khi ra đời công ty đã sớm tham gia vào thị trường thành lập bản đồ bên trong các tòa nhà, các trung tâm mua sắm, sân bay và bảo tàng. Thời gian gần đây Công ty HERE cũng tham gia vào trào [...]