WDMS và giảm thất thoát nước sạch

Hệ thống WDMS phát triển bởi VidaGIS và đối tác DanWater - Đan mạch đã được triển khai tại Seramban - Malaysia và Đan mạch. Hệ thống WDMS cho phép công ty cấp nước nâng cấp khả năng quản lý đường ống, liên hệ được thông tin từ CSDL khách hàng [...]

By |2021-11-16T07:58:56+00:00April 26th, 2020|Tin dự án, Tin VidaGIS, Tin VidaGIS|0 Comments

Phần mềm GIS được áp dụng trong nông nghiệp của Malaysia

Phần mềm GIS ứng dụng trong nông nghiệp Nhiều công ty về nông nghiệp đang tạo ra lợi nhuận từ các giải pháp công nghệ lập bản đồ trên máy tính sử dụng hệ thống định vị toàn cầu- GPS và Hệ thống thông tin địa lý- phần mềm GIS. Các giải [...]

By |2021-12-10T08:02:38+00:00August 14th, 2009|Công nghệ|0 Comments