4 loại mô hình số độ cao miễn phí!

Mô hình số độ cao là mô hình biểu diễn bằng số sự biến thiên liên tục của độ cao bề mặt địa hình. Hiện nay, có 4 loại mô hình độ cao miễn phí sau: 1 SRTM Loại: DEM (Digital Elevation Model) Thuộc tổ chức: NASA Thời gian cập nhật toàn cầu: 11 [...]

By |2021-10-08T07:04:47+00:00August 15th, 2020|Công nghệ|0 Comments

Bản đồ ven biển Tây Úc

Lập bản đồ ven biển cho bờ biển của Bunbury (Úc) là một phần trong dự án trị giá 1.7 triệu đô la của Chính phủ Úc nhằm giúp cho miền Tây nước này chuẩn bị đối phó với nguy cơ mực nước biển dâng cao cùng với sự nóng lên của Trái Đất. [...]

By |2021-12-13T07:03:37+00:00May 11th, 2009|Công nghệ|0 Comments