Vệ tinh 100 năm hoạt động trên quỹ đạo

Hạm đội không quân Mỹ với khối vệ tinh (VT) IIR và IIR-M trong hệ thống định vị toàn cầu(GPS), được thiết kế và xây dựng bởi Lockheed Martin, đã có hơn 100 năm hoạt động tốt trên quỹ đạo. Khối IIR gồm 12 VT và 7 VT IIR-M trên tổng [...]