Hội thảo địa lý Châu Á- Map Asia 2009

Cơ quan quản lý đất đai Singapore (SLA) sẽ tổ chức hội thảo Map Asia 2009 – hội thảo quốc tế lớn nhất về ngành thông tin địa lý. Hội thảo và hội chợ triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 8 năm 2009 tại Trung tâm triển lãm [...]