So sánh giữa NSDI và LSDI

Hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure- SDI) là nơi tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành và cung cấp công cụ và dịch vụ trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng dữ liệu không gian không đồng nhất, tránh được [...]

By |2021-11-25T01:59:54+00:00November 25th, 2021|Công nghệ, Loại khác|0 Comments

Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia trên Thế giới – Phần 2

Tiếp nối  Phần 1, bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu hạ tầng dữ liệu không gian của quốc gia Nam Phi, Colombia và Indonesia: 4. Khung thông tin không gian quốc gia Nam Phi (NSIF) Khung thông tin không gian quốc gia (NSIF) được thiết lập năm 2003 là một sáng kiến ​​quốc gia [...]

By |2021-11-09T09:55:04+00:00November 9th, 2021|Loại khác|0 Comments

Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia trên Thế giới – Phần 1

Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia SDI - Spatial Data Infrastructure là tập hợp chính sách, thể chế, tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và nguồn lực nhằm chia sẻ, sử dụng hiệu quả dữ liệu không gian địa lý trong cả nước. Cùng tìm hiểu một số hạ tầng dữ liệu không [...]

By |2021-11-02T09:26:46+00:00November 2nd, 2021|Công nghệ|0 Comments