Google Maps Thailand

Google đã cho ra mắt phiên bản Google Maps Thailand, đây là một nền tảng tìm kiếm mới cho phép người sử dụng Thái Lan tìm kiếm thông tin địa lý của địa phương như bản đồ trực tuyến, hình ảnh vệ tinh, chỉ dẫn đường, địa chỉ và danh sách các doanh nghiệp [...]

By |2021-12-15T04:59:12+00:00March 5th, 2009|Công nghệ|0 Comments

Google cập nhật bản đồ Việt Nam

Bản đồ Việt Nam trên Google Maps trước đây chỉ có một số tên tỉnh thành, trục đường, địa danh nổi bật nhất nhưng giờ đây từng phố nhỏ, ngõ nhỏ, các tòa nhà đều được nêu tên, đánh số. Thậm chí, cả đường một chiều cũng được ghi chi tiết bằng mũi tên [...]

By |2021-12-16T07:08:20+00:00March 2nd, 2009|Công nghệ|0 Comments