20 bản đồ ấn tượng nhất (Phần II)

Qua các năm, blog Geoawesomeness đã chia sẻ hàng trăm bản đồ ấn tượng trên Website cũng như #GeoawesomeMapOfTheDay trên kênh truyền thông xã hội. Dưới đây là 20 bản đồ tuyệt vời nhất đã được chia sẻ từ kênh blog này. 8. Bản đồ vị trí duyên hải bên kia đại dương Để trả [...]

By |2021-11-16T09:46:23+00:00June 4th, 2018|Công nghệ|0 Comments

20 bản đồ ấn tượng nhất (Phần III)

Tiếp nối phần 1, dưới đây là các bản đồtuyệt vời khác đã được chia sẻ từ kênh blog Geoawesomeness. 12. Bản đồ làm từ thực phẩm Hai họa sĩ Caitlin Levin và Henry Hargreaves đã quyết định vẽ bản đồ các khu vực dựa trên các loại thực phẩm đặc trưng cho mỗi quốc [...]

By |2021-11-16T10:13:55+00:00June 4th, 2018|Công nghệ|0 Comments

20 bản đồ ấn tượng nhất (Phần IV)

Dưới đây là những bản đồ tuyệt vời cuối cùng đã được chia sẻ từ kênh blog Geoawesomeness. 16. Bản đồ các trận động đất theo cường độ từ 1898 Bản đồ cho thấy các trận động đất lớn hơn 4 độ rich-te trở lên từ năm 1898. Mỗi trận động đất được [...]

By |2021-11-16T10:39:26+00:00June 4th, 2018|Công nghệ|0 Comments

20 bản đồ ấn tượng nhất (Phần I)

Qua các năm, blog Geoawesomeness đã chia sẻ hàng trăm bản đồ ấn tượng trên Website cũng như #GeoawesomeMapOfTheDay trên kênh truyền thông xã hội. Dưới đây là 20 bản đồ tuyệt vời nhất đã được chia sẻ từ kênh blog này. 1. Bản đồ Internet toàn cầu Giúp cung cấp một hình ảnh trực [...]

By |2021-11-22T09:03:44+00:00April 16th, 2018|Công nghệ|0 Comments