Cơ sở dữ liệu GIS đường phố Hà Nội

Hiện nay, rất nhiều đơn vị quản lý và kinh doanh có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) của thủ đô Hà Nội, đây là một trong những CSDL được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý giao thông, quản lý bán hàng, sử dụng cơ sở dữ liệu [...]