Công nghệ GIS được áp dụng tại DHL

Với khoảng 285.000 nhân viên kinh doanh tại hơn 220 quốc gia, Tập đoàn quốc tế DHL là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là công ty ứng dụng công nghệ GIS để phục vụ hoạt động kinh doanh. Công nghệ [...]