Ngành Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2006, theo Quyết định số 727 của Bộ Đào Tạo, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được giao đào tạo ngành Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ở trình độ đại học. Chương trình đào tạo này sẽ giúp các sinh viên có kiến thức và [...]