Hệ thống PARIS

Công nghệ tạo hình ảnh- PARIS PARIS là công nghệ nhận dạng tín hiệu được biết đến như là hệ thống phản xạ thụ động và giao thoa có thể nhận biết nhiều tín hiệu đến cùng một lúc nên có thể nhanh chóng tạo ra các ảnh về hiện tượng tự nhiên [...]