Aktivmap cho cấp nước

Sản phẩm Aktivmap của VidaGIS cung cấp khách hàng công cụ sử dụng và quản lý dữ liệu ngay, không cần đầu tư hệ thống máy chủ cồng kềnh và các chi phí nâng cấp phần cứng, bảo trì phần cứng hàng năm. Aktivmap đáp ứng được các yêu cầu chung của ngành cấp [...]

By |2021-11-16T08:18:05+00:00April 26th, 2020|Công nghệ, Tin dự án, Tin sản phẩm dịch vụ|0 Comments

WAMS – quản lý tài sản cấp nước

WAMS là hệ thống quản lý tài sản cho mạng cấp nước được phát triển bởi VidaGIS dựa trên công nghệ GIS mới nhất của ESRI và với knowhow từ các chuyên gia Đan mạch. Hệ thống cho phép các người dùng khác nhau ở các máy tính khác nhau hay thậm chí ở [...]

By |2021-11-22T11:03:50+00:00April 26th, 2016|Công nghệ, Công nghệ, Tin dự án, Tin VidaGIS|0 Comments