Ứng dụng công nghệ GIS trên di động BlackBerry

Giải thưởng ứng dụng công nghệ GIS trên máy di động BlackBerry Dayton, Ohio - Tập đoàn Research In Motion and TDC Group vừa thông báo giải thưởng Ứng dụng công nghệ GIS trên máy di động BlackBerry thường niên lần thứ nhất. Cùng với việc tổ chức hội nghị khách hàng [...]