Hội nghị khách hàng sử dụng GIS- ESRI 2012

Kính mời quý khách đến thăm gian hàng của công ty VidaGIS tại Hội nghị Khách hàng ESRI Việt Nam 2012 sự kiện thường niên lớn nhất của ESRI và người sử dụng GIS tại Việt nam được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Hội nghị là giúp các khách [...]

By |2021-11-24T03:11:31+00:00June 22nd, 2012|Tin hội thảo, Tin VidaGIS|0 Comments

Hướng dẫn cài đặt, đăng ký VidaView

1. Hướng dẫn cài đặt Vidaview a. Yêu cầu hệ thống Cài đặt trên máy đã được cài phần mềm ArcGIS các phiên bản 9.xCài đặt .Net phiên bản 2.0. b. Cài đặt Sau khi tải bộ cài (vidaview/vidaview_setup.msi) về máy, nháy đúp vào tệp có tên là VidaView_setup.msi quá trình cài đặt bắt [...]

By |2021-12-09T10:26:23+00:00November 2nd, 2009|Tin VidaGIS|0 Comments

Phần mềm VidaView

Với nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh và các nguồn dữ liệu GIS trên mạng Internet trong việc quy hoạch, quản lý, cập nhật thông tin … Công ty VidaGIS đã xây dựng và  cung cấp rộng rãi phần mềm VidaView. VidaView là một extention (phần mở rộng) trên ArcGIS nhằm hỗ trợ [...]

By |2021-12-10T04:05:25+00:00October 1st, 2009|Công nghệ|0 Comments

ArcPad

ArcPad là giải pháp toàn diện GIS cho thiết bị cầm tay với mục đích cập nhật dữ liệu cho hệ thống GIS như thu thập, truy vấn, phân tích và quản lý dữ liệu địa lý. ArcPad cung cấp các chức năng đồng bộ hóa dữ liệu với ArcGIS nhằm [...]

By |2021-12-10T07:22:55+00:00August 27th, 2009|Công nghệ|0 Comments