35 điểm khác biệt giữa ARCGIS PRO và QGIS 3 – Phần 2

Tiếp nối sự khác biệt giữa ArcGIS Pro và QGIS 3 tại Phần 1, dưới đây là những so sánh những điều thú vị tiếp theo..... 11. Phân tích Raster QGIS 3 ArcGIS Pro Mặc dù có hơn 1500 công cụ xử lý địa lý ấn tượng, nhưng ArcGIS Pro sẽ khóa các tính năng [...]

By |2021-11-25T02:03:16+00:00November 25th, 2021|Công nghệ|0 Comments

35 điểm khác biệt giữa ARCGIS PRO và QGIS 3 – Phần 1

1.  Dữ liệu 3D  QGIS 3 ArcGIS Pro Cả hai phần mềm đều bẻ cong dữ liệu ở dạng 3D. QGIS 3 kết hợp với 3D nguyên bản mà không cần plugin. Tương tự như vậy, ArcGIS Pro hiển thị dữ liệu 3D nguyên bản trong phạm vi khu vực và toàn cầu. QGIS 3 có [...]

By |2021-11-22T08:01:48+00:00November 12th, 2021|Công nghệ|0 Comments