Tây Ban Nha tài trợ dự án cấp nước

 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa trình Ủy ban Nhân dân TP.HCM dự án “Nâng cao chất lượng nước của Nhà máy Nước Tân Hiệp”, dựa vào khoản tài trợ từ Chính phủ Tây Ban Nha. Trong buổi làm việc tối 29-9 với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM [...]