QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÔNG GIAN

VidaGIS là công ty hàng đầu tại Việt nam về lĩnh vực quản lý thông tin không gian:

  • Bản đồ, dữ liệu GIS và ảnh vệ tinh

  • Phần mềm thông tin địa lý

  • Phần mềm quản lý tài sản 

  • Hạ tầng dữ liệu không gian

Thành lập từ năm 2003, sứ mệnh của chúng tôi là giúp khách hàng quản lý được dữ liệu một cách tốt nhất và hiệu quả nhất hướng đến giảm chi phí vận hành bằng cách giải quyết các nhu cầu nghiệp vụ qua các sản phẩm: bản đồ, CSLD GIS, phần mềm GIS, Aktivmap và SDI, dịch vụ GIS và AMS trên đám mây của chúng tôi.

Aktivmap là một hệ thống quản lý tài sản (EAMS) trên nền không gian cho các tổ chức nhằm quản lý, theo dõi, phân tích, vận hành và bảo dưỡng toàn bộ các cơ sở hạ tầng, mạng lưới tài sản, máy móc thiết bị của các tổ chức. Trên hệ thống toàn bộ các tài sản có thể xem trên bản đồ một cách trực quan sinh động.

SDI – hạ tầng dữ liệu không gian – là một dịch vụ của chúng tôi dựa trên mã nguồn mở theo định hướng xây dựng thành phố thông minh, SDI nhằm cung cấp cho các thành phố và tổ chức lớn một nền tảng hạ tầng về thông tin không gian bằng cách tăng cường quản lý, chia sẻ, phân tích thông tin không gian theo cách hiệu quả và tốt nhất.

Bản đồ & CSDL GIS

Ảnh vệ tinh

Phần mềm GIS và dịch vụ

Aktivmap (EAMS)

SDI – Hạ tầng dữ liệu không gian

CÁC
DỰ ÁN

Chúng tôi đã hoàn thành hàng trăm dự án về quản lý thông tin không gian khác nhau cho các lĩnh vực: nước sạch, môi trường, BĐKH, sức khỏe, giao thông, xây dựng, thoát nước, chiếu sáng…

Load More Posts