Jens

Jens Baardsgaards Perdesen

Chủ tịch HĐQT VidaGIS

Jens Baadsgaard Pedersen là CEO của Danwater, chủ tịch HĐQT ThaidanWater, VidaGIS, Nordic Technologies A/S, EnviDan, và là thành viên của Ban giám đốc của Pacific Tech Solutions, Ejlskov A/S, Consultant of Danish SMEs. Ông là thành viên sáng lập và đầu tư cho VidaGIS

Le Phuoc Dung

TS. Lê Phước Dũng

Phó CT HĐQT của VidaGIS

TS. Lê Phước Dũng nguyên là Phó CT và CT luân phiên của HĐQT VidaGIS, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Bản đồ – một Doanh nghiệp Nhà nước hạng I – thuộc Bộ TNMT. Ông Dũng có trên 40 năm kinh nghiệm trong công tác xuất bản bản đồ và thành lập bản đồ. Ông là thành viên sáng lập và đầu tư cho VidaGIS.

Anders Paludan-Müller

Anders Paludan-Müller

Thành viên HĐQT VidaGIS

Anders Paludan-Müller nguyên là Thành viên HĐQT VidaGIS, Anders có 25 năm kinh nghiệm trong kế hoạch chiến lược, đầu tư, hỗ trợ tài chính dự án, theo dõi và đánh giá dự án. Anders có kinh nghiệm làm việc hơn 20 quốc giá khác nhau, Hiện nay Anders là Giám đốc Đầu tư của IFU.

Flemming F. Pedersen

Flemming F. Pedersen

Thành viên HĐQT VidaGIS

Flemming F. Pedersen nguyên là thành viên HĐQT VidaGIS, Flemming là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Cấp nước. Hiện nay ông là Giám đốc kỹ thuật cho công ty cấp nước Aarhus Vand của Đan mạch, trước đó ông là chuyên gia cho  Watertech, Envidan, Alectia…

nguyen tai duong

Nguyễn Tài Đường

Tổng GĐ của VidaGIS

Ông Nguyễn Tài Đường có trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và xuất bản bản đồ, viễn thám. Ông nguyên là Tổng GĐ công ty VidaGIS, nguyên là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Bản đồ – Doanh nghiệp nhà nước hạng I – thuộc Bộ TN&MT.

Jacob K. Jorgensen

Jacob K. Jorgensen

Phó TGĐ VidaGIS

Jacob K. Jorgensen nguyên là Phó Tổng GĐ của VidaGIS phụ trách công nghệ GIS và cấp nước. Hiện nay ông là Giám đốc Kỹ thuật của công ty tư vấn EnviDan Water A/S, trước đó ông là Giám đốc tư vấn của Alectia, Chuyên gia của Watertech A/S.

Le Phuoc Thanh

Le Phuoc Thanh

Thành viên HĐQT và Tổng GĐ của VidaGIS

Le Phuoc Thanh có trên 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS, bản đồ, viễn thám và HTTT. Ông là thành viên sáng lập và đầu tư công ty VidaGIS. Hiện nay ông là thành viên HĐQT và là Tổng GĐ của VidaGIS.