Trên thế giới có vô số các con đập giúp con người quản lý nguồn cung cấp nước, điều tiết lũ lụt và xây dựng thủy điện. Tuy nhiên, các hệ thống đập và hồ chứa phải đối mặt với lượng phù sa dư thừa, như cát và sỏi từ lũ lụt hoặc sông được bồi tụ ở hạ lưu vào các hệ thống này. Các chất lắng đọng trong hồ chứa có thể tích tụ theo thời gian, dẫn đến mất khả năng trữ nước và làm hỏng các đập thủy điện, tua bin và cửa hút nước. Chi phí bảo dưỡng và loại bỏ cặn lắng có thể chiếm tới 40% tổng chi phí bảo trì.

Các quy định giám sát các đợt xả lũ đã phát triển trong những năm gần đây để giảm thiểu quá trình bồi lắng quá mức và bảo vệ nguồn nước cũng như tính toàn vẹn cấu trúc của các đập này. Kể từ năm 2000, Liên minh Châu Âu đã làm việc với các quốc gia thành viên về Chỉ thị Khung về Nước của EU với các hướng dẫn báo cáo về các hoạt động xả lũ và cung cấp các đánh giá sinh thái, nhưng việc báo cáo chính xác cần có thời gian và nguồn lực với quy mô lớn.

Để giải quyết bài toán này, EOMAP – một công ty dịch vụ môi trường đã sử dụng hình ảnh vệ tinh của Planet để cung cấp việc giám sát hàng ngày về sự thay đổi của lưu lượng nước trong các đợt xả lũ. Sử dụng dữ liệu PlanetScope tần số cao, EOMAP đã phân tích mức trầm tích trước và sau các đợt xả lũ tại nhà máy thủy điện Verbois ở Thụy Sĩ.

Chuỗi ảnh PlanetScope 3m hiển thị độ giãn nở và độ đục của nước dựa trên màu sắc  trong suốt một tuần

So sánh giữa dữ liệu PlanetScope 3m  và Sentinel-2 10m cho thấy tốc độ dòng chảy tại nhà máy thủy điện Verbois vào ngày 29 tháng 5 năm 2021

Phân tích độ đục của nước  trước và sau đợt  xả lũ tại nhà máy thủy điện Verbois từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021

Phân tích của EOMAP về hình ảnh vệ tinh của Planet từ trước và sau các đợt xả lũ đã cho thấy cách phân bố lại các trầm tích. Các phép toán phân tích này có thể cho phép các cơ quan quản lý hồ chứa và đập giám sát hiệu quả các đợt xả lũ và lập kế hoạch cho các nỗ lực giảm thiểu bồi lắng hơn nữa nếu cần thiết.

Chúng tôi là đơn vị cung cấp ảnh vệ tinh của Planet tại Việt Nam với đầy đủ các độ phân giải từ cao đến siêu cao phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Nguồn: Tại đây

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: 0243.755.8210/ email: info@vidagis.com.