Mới đây, hội đồng Nghiên cứu Hà Lan (NWO) đã cấp Nguồn vốn thông qua Chương trình Công nghệ Mở (OTP). Chương trình Công nghệ Mở của NWO cung cấp tài trợ cho các nghiên cứu xuất sắc, khả thi. Trong đó, dự án của Tiến sĩ Sander Oude Elberin đã được cấp vốn về đề tài tự động hóa xây dựng bản đồ . Ông làm việc tại khoa thông tin địa lý không gian- quan trắc Trái Đất, Twente University (Hà Lan).

Tận dụng các bản đồ cũ

Trong xã hội thay đổi nhanh chóng của chúng ta, bản đồ trở nên lỗi thời khá nhanh. Vì vậy, nghiên cứu của Sander Oude Elberink tập trung vào việc tự động hóa việc thành lập map mới bằng cách sử dụng map cũ, ảnh hàng không 2D và dữ liệu máy quét laser 3D.  Tiến sĩ phát biểu: “Chúng tôi muốn tận dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ về bản đồ hiện có”. Do đó, những dữ liệu cũ đó dùng làm dữ liệu đào tạo cho một mạng học sâu. Các map hiện có kết hợp với dữ liệu 2D và 3D dạy cho mạng cách các đối tượng xuất hiện trong dữ liệu và cách hiển thị chúng trên map.

Tự động hiển thị dữ liệu trên bản đồ nhờ mạng học sâu

Công nghệ map tương lai

Nghiên cứu của Tiến sĩ Sander Oude Elberink đã vinh dự được NWO cấp vốn. Công nghệ tự động và công nghệ đào tạo mạng học sâu, tận dụng nguồn dữ liệu hiện có trong nghiên cứu là những công nghệ bản đồ tiên tiến, hiện đại. Công nghệ này hiện đang được Tiến sĩ nghiên cứu và phát triển. Đó là cánh cửa tương lai cho khả năng thành lập map tự động.

Nguồn tham khảo: [1]  University of Twente
Người dịch: DungNTT- VidaGIS

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com