Ứng dụng GIS trong nông nghiệp đem lại giá trị đáng kể giúp người nông dân phát triển mùa vụ năng suất cao, giúp nhà nước quản lý an ninh lương thực.

Canh tác chính xác

Các cảm biến trên vệ tinh, máy kéo và trên các cánh đồng liên tục thu thập dữ liệu. Ứng dụng GIS  và GPS giúp định hình dữ liệu này thành thông tin mà người nông dân và người quản lý đất đai có thể tiếp cận và giải thích được để đưa ra các quyết định hiệu quả và sáng suốt.

Ứng dụng GIS và GPS giúp tiết kiệm chi phí và năng suất cho người nông dân, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

Một ví dụ chính là việc sử dụng ứng dụng GIS trong việc bón phân cho cây trồng, nơi các cảm biến máy thu thập thông tin về cây trồng và GPS ghi lại vị trí chính xác trên thực địa. Công nghệ này hỗ trợ việc áp dụng phân bón cho những khu vực cần phân bón và có thể thay đổi tỷ lệ bón phân cho những khu vực thiếu dinh dưỡng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho sản phẩm phân bón mà còn bảo vệ môi trường do lượng phân bón dư thừa sẽ chảy ra sông suối địa phương, gây ô nhiễm nguồn nước.

Canh tác chính xác (Nguồn: USDA NRCS)

Canh tác chính xác (Nguồn: USDA NRCS)

Dùng dữ liệu vệ tinh và máy bay không người lái

Việc sử dụng vệ tinh và máy bay không người lái đem lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân, giúp họ đưa ra những quyết định chính xác. Công nghệ vệ tinh có thể thu thập dữ liệu thời gian thực từ bề mặt Trái đất để:

  • Đánh giá và theo dõi tình trạng của đất
  • Theo dõi sự phát triển của thảm thực vật bằng hình ảnh Landsat và áp dụng Chỉ số NDVI
  • Ước tính chiều cao, số lượng và sinh khối của cây
  • Phát hiện bệnh tật cây trồng
  • Quản lý sức khỏe cây trồng và chất dinh dưỡng đồng ruộng
  • Điều chỉnh tưới nước, bón phân và theo dõi năng suất
  • Giám sát hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng tới cây trồng

Lập bản đồ thời gian thực

Tại Hoa Kỳ, Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) đã phát triển một ứng dụng lập bản đồ trực tuyến có tên CropScape. Ứng dụng này có thể cung cấp ước tính diện tích của các loại cây trồng, ước tính loại cây trồng phát triển và kích thước năng suất của nó có thể lớn như thế nào. Không chỉ để tư nhân hóa, các cơ quan chính phủ đã sử dụng dữ liệu CropScape để đánh giá các vấn đề quốc gia như; an ninh lương thực, kiểm soát thuốc trừ sâu và thay đổi sử dụng đất.

Ứng dụng lập bản đồ CropScape

Ứng dụng lập bản đồ CropScape

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc AgroMap phân tích các loại cây lương thực chính bằng cơ sở dữ liệu thống kê sử dụng đất nông nghiệp không gian toàn cầu của tổ chức này. [1]

Đáp ứng nhu cầu lương thực trong tương lai

Đối với các cơ quan quản lý ngày nay, nhu cầu đảm bảo các nguồn thực phẩm cần thiết để hỗ trợ sự gia tăng dân số liên tục đang là mối quan tâm ngày càng tăng. Người ta ước tính rằng sản lượng cây trồng hiện tại sẽ cần tăng gấp đôi vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu lương thực trong tương lai.

Với những mục đích như vậy, GIS không chỉ được sử dụng để phân tích thời gian thực mà còn để so sánh dữ liệu lịch sử. Hình ảnh vệ tinh Landsat có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng lịch sử sử dụng đất nông nghiệp theo thời gian. Điều này có thể giúp dự đoán và lập kế hoạch về lượng đất canh tác cần thiết để cung cấp lương thực cho các quần thể trong tương lai.

Một trong những chức năng quan trọng nhất của việc sử dụng GIS là khả năng nâng cao nhận thức về các vấn đề như khan hiếm lương thực và xác định vị trí các khu vực cần hỗ trợ. Dữ liệu và công nghệ GIS đang giúp bảo vệ các khu vực và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm thực phẩm.

Nguồn tham khảo: [1] Agriculture Technology
Người dịch: DungNTT- VidaGIS

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com