Hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure- SDI) là nơi tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành và cung cấp công cụ và dịch vụ trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng dữ liệu không gian không đồng nhất, tránh được sự đầu tư trùng lặp, lãng phí trong việc thiết lập dữ liệu không gian ban đầu cũng như cập nhật về sau nhằm đưa ra các quyết định chính xác và toàn diện.

SDI có thể được phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau từ thấp đến cao như: doanh nghiệp (Corporate Spatial Data Infrastructure- CSDI), địa phương (Local Spatial Data Infrastructure- LSDI), bang (State Spatial Data Infrastructure- SSDI), quốc gia (National Spatial Data Infrastructure- NSDI), khu vực (Regional Spatial Data Infrastructure- RSDI) và toàn cầu (Global Spatial Data Infrastructure- GSDI).

Hình ảnh hệ thống phân cấp SDI gồm: GSDI, RSDI, NSDI, LSDI và corporate SDI

Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (National Spatial Data Infrastructure- NSDI): NSDI nhìn chung được xem như một phần quan trọng của hệ thống thông tin quốc gia giúp cho các đối tác liên quan có thể tiếp cận đến các thông tin không gian. NSDI đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng như phát triển kinh tế – xã hội.

Thành phần hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia cơ bản bao gồm: dữ liệu không gian, siêu dữ liệu, tiêu chuẩn, công nghệ, chính sách, thể chế – tổ chức. Cơ cấu thành phần SDI của từng quốc gia phụ thuộc nhiều đến thể chế và việc phân bổ trách nhiệm các cơ quan liên quan đến sản xuất và khai thác dữ liệu địa lý hiện có tại quốc gia đó. Chính sách, lập pháp và thể chế tổ chức tại mỗi quốc gia đã có những tác động nhất định vào cơ cấu, hình thức, qui mô của các thành phần NSDI.

Hạ tầng dữ liệu không gian địa phương (Local Spatial Data Infrastructure- LSDI): LSDI bao gồm việc quản lý dữ liệu trong các đơn vị hành chính địa phương (thành phố trực thuộc trung ương).

Do sự khác biệt và quy mô giữa quốc gia và địa phương nên việc so sánh giữa NSDI và LSDI là điều cần thiết và không thể bỏ qua nhiều điểm khác biệt giữa hai hạ tầng này. Sau đây là một vài so sánh giữa hai hạ tầng dữ liệu không gian NSDI và LSDI:

Bảng so sánh cụ thể giữa NSDI và LSDI

Bảng so sánh cụ thể giữa NSDI và LSDI

Nguồn tham khảo: Walter de Vries, 2006. Why local spatial data infrastructures (SDI’s) are not just mirror reflections of national SDI objectives – case study of Bekasi, Indonesia. In: s.l.: International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), The Netherland.

Người dịch: DungNTT- VidaGIS

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.