Ngày 23/4/2021, Công ty VidaGIS phối hợp với nhóm nghiên cứu Công nghệ Thông tin Địa không gian và chuyển đổi số trong Tài nguyên Môi trường trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức buổi hội nghị về Vai trò của Công nghệ thông tin Địa không gian đối với chuyển đổi số trong ngành Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 23/4/2021. Dựa trên tinh thần của Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng 2030.

Buổi Hội nghị có sự tham gia của các Lãnh đạo Sở TNMT và trường ĐH Khoa hoc, ĐH Huế

Tại hội nghị, Ông PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn – Đại diện Công ty VidaGIS đã trình bày các nội dung có liên quan vai trò của Công nghệ địa không gian trong chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, Công tác ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng dữ liệu tài nguyên môi trường và Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường hiệu quả.

Ông PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn – Đại diện Công ty VidaGIS đã trình bày bài phát biểu

Buổi hội nghị đã thu hút đông đảo các cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi theo dõi. Thông qua đây, các cán bộ lãnh đạo rất đồng tình trong việc cần tiến hành xây dựng sớm đư vào ứng dụng hạ tầng dữ liệu không gian cho ngành Tài nguyên Môi trường.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi info@vidagis.com.